Kadra Ciekawe strony
  zaloguj  
Loading...

Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Tomaszowie Lubelskim

Aktualności
Strona główna
Informacje i ogłoszenia
Dziennik elektroniczny
Ważne dokumenty
Nasze osiągnięcia
Historia szkoły
    Tradycje szkoły
Epodręczniki dla kl. IV - VI
Plan lekcji
Lokalny Ośr. Wiedzy i Edukacji
    O projekcie
    Zajęcia i galeria zdjęć
Galeria zdjęć


OdwiedzinWojewódzka inauguracja roku szkolnego 2017/2018

4 IX 2017 r. w Tomaszowie Lubelskim w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2017/2018.


    O godzinie 10.00 w kościele NSPJ w intencji dzieci i młodzieży odprawiono mszę św. koncelebrowaną, której przewodniczył ks. biskup Marian Rojek. On również wygłosił do zgromadzonych homilię. Podkreślił w niej rolę wiedzy i kształtowania właściwych wartości życiowych. Mówił o życzliwości niezbędnej dzieciom i ich nauczycielom w pracy szkolnej.
Po mszy św. przy pomniku Żołnierzom Września zostały złożone kwiaty dla uczczenia pamięci bohaterskich obrońców ojczyzny z 1939 r.
    Dalsze uroczystości miały miejsce w  SP2, gdzie w sali gimnastycznej zasiedli zaproszeni goście, delegacje uczniów, rodzice. Całe zespoły klasowe  z wychowawcami oglądały na żywo transmisję inauguracji w salach lekcyjnych.
Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu głos zabrał dyrektor SP2 Jarosław Korzeń. Podkreślił związki szkoły z historią narodu. Równolegle z odzyskaniem niepodległości w 1918 r. w budynku przy ulicy Kościuszki utworzono gimnazjum i rozpoczęto nauczanie młodzieży. Mówił o patronie placówki – marszałku Józefie Piłsudskim, który odwiedził Tomaszów Lubelski i gościł w szkole. Podkreślił, że zorganizowanie wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego jest dla szkoły zaszczytem.
    Następnie lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk powitała wojewodę Przemysława Czarnka, burmistrza Tomaszowa Wojciecha Żukowskiego i dyrektora Jarosława Korzenia jako wspólnie z kuratorium współgospodarzy uroczystości. Przywitała zaproszonych gości: ks. biskupa Mariana Rojka, liczne grono księży, posła na Sejm Sławomira Zawiślaka, Arkadiusza Bratkowskiego – reprezentanta marszałka województwa lubelskiego, przedstawicieli świata nauki, służb mundurowych, organizacji społecznych współpracujących z oświatą.
    Po powitaniu głos zabrał wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, który na wstępie podziękował nauczycielom gimnazjów za ofiarną pracę i osiąganie wysokich wyników nauczania. Przypomniał cele zmian w oświacie – przywrócenie czteroletniego liceum z dobrym przygotowaniem do matury oraz odbudowanie szkolnictwa zawodowego. Następnie kurator oświaty odczytała list minister oświaty Anny Zalewskiej napisany z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Okolicznościowe przemówienie wygłosił poseł na Sejm Sławomir Zawiślak, a po nim przedstawiciel marszałka województwa lubelskiego. Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski na ręce wojewody i kurator oświaty złożył podziękowania za wyróżnienie, jakim jest organizacja wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego właśnie w Tomaszowie.
    Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Renaty Śrutwy-Krupy, Marty Prus i Małgorzaty Giski. Oto grupa dzieci znalazła się Muzeum Historii Szkolnictwa, gdzie w kolejnych salach oglądała portrety Polaków zasłużonych dla edukacji i poznawała dzieje szkolnictwa. Inscenizacja ukazywała Kazimierza Wielkiego jako założyciela Akademii Krakowskiej i królową Jadwigę – jej odnowicielkę. Dzieci poznały rolę reformatorów epoki oświecenia i zasługi Komisji Edukacji Narodowej. Przewodniczka przybliżyła im postać Mariana Falskiego – autora słynnego elementarza oraz Janusza Korczaka – orędownika praw dziecka.
    Kurator oświaty Teresa Misiuk dziękując za część artystyczną, stwierdziła, że jest pod wrażeniem profesjonalizmu i poziomu zaprezentowanej inscenizacji. Podziękowała dyrekcji, nauczycielom i uczniom za pracę włożoną w zorganizowanie inauguracji.
    Wojewódzkie rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 zostało przygotowane w sposób przemyślany i perfekcyjnie zrealizowane. W SP2 wyremontowano salę gimnastyczną, korytarz, zrobiono nowe schody od ul. Kościuszki, podjazd dla wózków inwalidzkich od ul. Żołnierzy Września. Te inwestycje będą służyć szkole przez lata. Na dzień uroczystości przygotowano liczne wystawy tematyczne, eleganckie dekoracje sali gimnastycznej.
                                                                                                                                                                                                                           A. W.


Zobacz też:

Bieg 100 - krotne dzięki za Niepodległą

SADZENIE DĘBU NIEPODLEGŁOŚCI

Turniej BRD

XV Ogólnopolski Zjazd Szkół noszących Imię Marszałka Józefa Piłsudskiego

Poranek z okazji 83. rocznicy śmierci naszego Patrona Marszałka Józefa Piłsudskiego

227 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

2 MAJA ŚWIĘTO FLAGI

Uroczyste podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "MISTRZ KOMPUTERA"

Listy uczniów przyjętych do szkoły na rok szkolny 2018/2019

OBCHODY MAJOWYCH ŚWIĄTGaleria zdjęć
Szachy
Klasy I - III
Nasze sukcesy
Epodręczniki dla klas I - III
Sport
Więcej sportu
Matematyka
Język angielski
Biblioteka
Świetlica
Pedagog szkolny
Samorząd Uczniowski
ReligiaJesteś tutaj:   START » Aktualności
Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego


ul. Żołnierzy Września 1
22-600 Tomaszów Lubelski

tel. 846 644 454, 846 644 455, 846 643 564
fax 846 644 455
sp2tomaszow@poczta.onet.pl opiekun str. dymroz@poczta.onet.pl

Nasz patron
Rozkład zajęć

TL24.pl - Szybka strona internetowa w 5 minut !