Kadra Ciekawe strony
  zaloguj  
Loading...

Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Tomaszowie Lubelskim

Aktualności
Strona główna
Informacje i ogłoszenia
Dziennik elektroniczny
Ważne dokumenty
Nasze osiągnięcia
Historia szkoły
    Tradycje szkoły
Epodręczniki dla kl. IV - VI
Plan lekcji
Kreatywna szkoł@
Lokalny Ośr. Wiedzy i Edukacji
    O projekcie
    Zajęcia i galeria zdjęć
Galeria zdjęć


OdwiedzinHistoria szkoły

Szkoła nasza jest najstarszą z tomaszowskich szkół podstawowych. Gdy nasi zaborcy walczyli ze sobą w I wojnie światowej, w Tomaszowie Lubelskim w październiku 1915 r. powstał Powiatowy Komitet Ratunku. Z jego inicjatywy utworzono siedmioklasową szkołę powszechną. Mieściła się ona w budynku szkolnym przy obecnej ulicy Żwirki i Wigury. Był to zalążek naszej szkoły.


    W kolejnych latach, w miarę wzrostu liczby uczniów, podjęto starania o pozyskanie większego pomieszczenia. Uzyskano zgodę na umieszczenie dwu klas szkoły powszechnej w budynku tzw. "sztabowca" przy ul. Kościuszki, wybudowanego na krótko przed wybuchem I wojny światowej na biuro oficerów rosyjskich. Od września 1918 r. budynek ten zajmowany był przez tomaszowskie gimnazjum.

    Gdy w 1929 r. gimnazjum przeniosło się do nowej siedziby na tzw. "Rogowych Kopcach" przy obecnej ul. Wyspiańskiego, budynek przy ul. Kościuszki został w całości zajęty przez szkołę powszechną. Kierownikiem szkoły został Józef Piasecki. W szkole działały organizacje: PCK, ZHP i Liga Morska, powstała też biblioteka.

    Pomyślny rozwój szkoły został przerwany przez wybuch II wojny światowej. Budynek szkolny został zajęty przez wojsko polskie, a po zajęciu miasta przez Niemców, miało tu swoją siedzibę gestapo i oddziały szturmowe.

    Okres okupacji był tragiczny pod każdym względem. Brutalnie tłumiono wszelkie przejawy polskości. Zagładzie uległ cały dorobek tomaszowskiego szkolnictwa: dwu szkół powszechnych i gimnazjum. Na placu szkolnym spalono pomoce naukowe i dokumenty, zniszczono bibliotekę.

    Niemcy swoje ofiary rozstrzeliwali w różnych miejscach, ale najwięcej zostało rozstrzelanych i pochowanych na terenie naszej szkoły obok obecnej sali gimnastycznej. Ich śmierć upamiętnia obelisk z roku 1981 od strony ul. Kościuszki.

W kwietniu 1940 r. okupant zorganizował w wynajętych budynkach szkołę polską, w której kilkunastu nauczycieli realizowało "wynarodowiony" program nauczania. Jednak dla Polaków ważniejszy był konspiracyjny nurt tajnej oświaty. Nauka odbywała się w siedmiu wynajętych pomieszczeniach rozrzuconych po całym mieście.

W czerwcu 1940 r. w Tomaszowie dokonano aresztowań inteligencji, w tym także nauczycieli naszej szkoły.

Po napadzie Niemców na ZSRR, Niemcy zorganizowali tu szpital polowy dla jeńców radzieckich. Na obecnym boisku szkolnym było 30 baraków. Okrutnie traktowali rannych żołnierzy. Świadkowie wspominają południowy kraniec boiska, gdzie niezależnie od pogody, wywlekali z baraków ciężko chorych, rannych, by tam umierali.

    Przez pewien czas, krótko mieściła się w naszym budynku szkoła ukraińska, a od 1943 r. szkoła niemiecka dla Volksdeutschów. W 1944 r. Niemcy ponownie zajęli szkołę dla policji niemieckiej, której głównym zadaniem była walka z polskim ruchem podziemnym. Nauka znów odbywała się w domach prywatnych.

    W lipcu 1944 r. Tomaszów został wyzwolony i budynek wrócił we władanie Szkoły Powszechnej nr 2. Kierownikiem został Antoni Bartosiewicz, a do szkoły zapisało się  ok. 500 uczniów.Funkcje kierowników i dyrektorów szkoły pełnili kolejno:

1944 - 1945 Antoni Bartosiewicz

1945 - 1952 Erazm Kaptur

1952 - 1953 Lucjan Borowik

1953 - 1955 Erazm Kaptur

1955 - 1969 Jan Hałasa

1969 - 1972 Jerzy Czechoński

1972 - 1987 Henryk Wróblewski

1987 - 1992 Zbigniew Szpinda

1992 - 1996 Krzysztof Jarczak

1996 - 2013 Jolanta Rymaszewska

2013 - Jarosław Korzeń

    Szkoła nasza cieszyła się i cieszy dużym uznaniem w środowisku. Uczniowie brali udział w różnych konkursach, zajmując wysokie lokaty. Kwitło życie artystyczne: zespół taneczny, muzyczny, kółko recytatorskie. Wielkie sukcesy odnosili sportowcy w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, lekkoatletyka, biegi narciarskie. Najbardziej jednak rozsławił nas chór szkolny "Promyki", zdobywając wiele nagród, a na ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Szkolnych w Częstochowie zdobył nagrodę Grand Prix.

    Ciągle zwiększająca się liczba uczniów i upływ czasu powodowały potrzebę rozbudowy szkoły. W 1983 r. rozpoczęto budowę tzw. "nowej szkoły", którą ukończono na początku 1986 r. i jeszcze na wiosnę wprowadziliśmy się do nowych sal lekcyjnych. W starym budynku pozostały klasy I - III. Było tak do roku 1999, kiedy to po wprowadzeniu reformy szkolnictwa i utworzeniu gimnazjów "stara szkoła" przeszła we władanie Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie Lubelskim. Szkoła Podstawowa nr 2 zajmuje już tylko nowe budynki przy ul. Żołnierzy Września 1.

    Realizując zadania dydaktyczne i wychowawcze, szukaliśmy wzoru do naśladowania, patrona dla naszej szkoły. Przedwojenni absolwenci twierdzili, że szkoła posiadała już imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nieżyjący wieloletni pedagog naszej szkoły, pan Tadeusz Urbanowicz złożył nawet pisemne oświadczenie potwierdzające ten fakt. Jednakże nie zdobyliśmy żadnych dokumentów i pracę rozpoczynaliśmy od podstaw. Uwieńczeniem naszych działań było nadanie 10 listopada 1998 roku szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Sztandar ufundowała Rada Rodziców. Dzień 10 listopada jest odtąd Świętem Szkoły.

    W roku szkolnym 2016-2017 szkoła liczy 23 oddziały, 572 uczniów, pracuje w niej 53 nauczycieli oraz 11 pracowników administracji i obsługi.Galeria zdjęć
Szachy
Klasy I - III
Nasze sukcesy
Epodręczniki dla klas I - III
Sport
Więcej sportu
Matematyka
Język angielski
Biblioteka
Świetlica
Pedagog szkolny
Samorząd Uczniowski
ReligiaJesteś tutaj:   START » Historia szkoły
Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego


ul. Żołnierzy Września 1
22-600 Tomaszów Lubelski

tel. 846 644 454, 846 644 455, 846 643 564
fax 846 644 455
sp2tomaszow@poczta.onet.pl opiekun str. dymroz@poczta.onet.pl

Nasz patron
Rozkład zajęć

TL24.pl - Szybka strona internetowa w 5 minut !