Kadra Ciekawe strony
  zaloguj  
Loading...

Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Tomaszowie Lubelskim

Aktualności
Strona główna
Informacje i ogłoszenia
Dziennik elektroniczny
Ważne dokumenty
Nasze osiągnięcia
Historia szkoły
    Tradycje szkoły
Epodręczniki dla kl. IV - VI
Plan lekcji
Kreatywna szkoł@
Lokalny Ośr. Wiedzy i Edukacji
    O projekcie
    Zajęcia i galeria zdjęć
Galeria zdjęć


OdwiedzinPierwszy Marszałek Polski

Urodził się w 1867 r. w Zułowie pod Wilnem, w rodzinie pielęgnującej tradycje patriotyczne. Po ukończeniu gimnazjum zapisał się na studia medyczne w Charkowie. Wkrótce wydalono go z uniwersytetu za udział w rozruchach studenckich. Po powrocie do Wilna został wmieszany w przygotowywany przez rewolucjonistów rosyjskich spisek na życie cara Aleksandra III, za co otrzymał wyrok pięciu lat zsyłki na Syberię.


Marszałek na koniu


Powitanie Komendanta wracającego z więzienia

HERB RODOWY MARSZAŁKA

W 1892 r. Piłsudski wrócił na ziemie polskie i wziął udział w tworzeniu Polskiej Partii Socjalistycznej. W 1900 r. został aresztowany przez Rosjan. Symulując obłęd zmusił władze do przeniesienia go do szpitala w Petersburgu, skąd uciekł w 1901 r. i osiedlił się w Krakowie. Kontynuował działalność m.in. na czele założonej przez siebie Organizacji Bojowej PPS. Po klęsce rewolucji 1905 roku Piłsudski koncentrował się na przygotowaniu polskich sił zbrojnych. Założył "Związek Strzelecki", "Strzelca", "Drużyny Strzeleckie" a w 1912 r. został wybrany ich Komendantem Głównym.

 Podczas I wojny światowej najpierw prowadził działalność polityczną na ziemiach polskich podległych Rosji, później na sprzymierzeńca wybrał Austrię, gdzie założył Legiony Polskie. Osobiście dowodził I Brygadą Legionów i na jej czele stoczył z Rosjanami wiele bitew. Równocześnie zaczął tworzyć Polską Organizację Wojskową.

Józef Piłsudski, walcząc z legionami u boku armii austriackiej, konsekwentnie domagał się od Niemiec i Austrii utworzenia niezawisłego rządu polskiego. W 1917 r. po odmówieniu złożenia przysięgi przez polskich żołnierzy na wierność Austrii i Niemiec został aresztowany i osadzony w twierdzy w Magdeburgu. Przebywał tam do listopada 1918 r., skąd po klęsce Niemiec wrócił do Warszawy i objął urząd Naczelnika Państwa.

W latach 1919-1920 skupił się na obronie zdobytej prze Polskę niepodległości. Jako Naczelny Wódz wojsk polskich przeprowadził Piłsudski zwycięską wojnę z bolszewicką Rosją, kończąc walkę pokojem w Rydze. Od 1920 r. był marszałkiem Polski. W 1922 r. po wyborze Gabriela Narutowicza na prezydenta złożył urząd Naczelnika Państwa a w następnym roku zrezygnował ze wszystkich funkcji wojskowych, odsunął się od życia politycznego i zamieszkał w Sulejówku pod Warszawą.

W maju 1926 r. niezadowolony z istniejących w Państwie stosunków, zaniepokojony pogarszająca się sytuacją Polski, stanął na czele wiernych mu oddziałów wojskowych i przejął władzę, zmuszając do ustąpienia z urzędu prezydenta Wojciechowskiego i premiera Witosa. Od tej chwili wywierał decydujący wpływ na polską politykę, sprawując bez przerwy urząd Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych oraz Ministra Spraw Wojskowych. Pełnił również dwukrotnie urząd premiera.

Jeśli chodzi o politykę zewnętrzną, to starał się utrzymać samodzielne miejsce Polski - domagał się zawarcia paktu o nieagresji ze Związkiem Radzieckim i Niemcami, próbując jednocześnie wzmocnić pozycję Polski wobec sojuszników zachodnich.

Wiosną 1935 r. u mającego od wielu lat kłopoty ze zdrowiem Marszałka stwierdzono raka wątroby. 12 maja 1935 roku Józef Piłsudski umiera. Jego ciało zostało pochowane na Wawelu, zaś serce zgodnie z Jego ostatnią wolą - spoczęło w grobie matki na wileńskim cmentarzu na Rossie.

Na to, że nasza szkoła nosi imię tego wielkiego Polaka, miała wpływ niewątpliwie rola, którą odegrał On w dziejach naszej Ojczyzny. Pewne znaczenie miało również i to, że w 1921 roku Marszałek odwiedził Tomaszów Lubelski i był gościem gimnazjum, które mieściło się w starym budynku naszej szkoły. Poza tym istnieje pewien epizod wiążący tę postać z naszym regionem: Józef Piłsudski podczas ucieczki z Rosji w 1901 roku przez pewien czas chronił się w Zawadkach, miejscowości położonej niedaleko naszego miasta.

O nadaniu naszej szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego zadecydowała Rada Miasta Tomaszowa Lubelskiego uchwałą z dnia 30 kwietnia 1998 roku. Uroczystość nadania imienia odbyła się 10 listopada 1998 roku. Rokrocznie tego dnia obchodzimy Święto Szkoły.


Zobacz też:

LEGENDA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

JÓZEF PIŁSUDSKI W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Wyniki Konkursu Wiedzy o Patronie 2017Galeria zdjęć
Szachy
Klasy I - III
Nasze sukcesy
Epodręczniki dla klas I - III
Sport
Więcej sportu
Matematyka
Język angielski
Biblioteka
Świetlica
Pedagog szkolny
Samorząd Uczniowski
ReligiaJesteś tutaj:   START » Nasz patron
Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego


ul. Żołnierzy Września 1
22-600 Tomaszów Lubelski

tel. 846 644 454, 846 644 455, 846 643 564
fax 846 644 455
sp2tomaszow@poczta.onet.pl opiekun str. dymroz@poczta.onet.pl

Nasz patron
Rozkład zajęć

TL24.pl - Szybka strona internetowa w 5 minut !